Fogyjon az út társak siessünk, Janus Pannonius: Búcsú Váradtól (Abiens valere jubet sanctos reges, Waradini in Hungarian)


Keletkezéséről sokféle nézet alakult ki, mert biztos időpontot nem tudhatunk a régebbi nézet szerint a költő elején jött haza Ferrarából vakációra Nagyváradra, de nagybátyja Budára hívta.

Eszköztár: Janus Pannonius - Búcsú Váradtól A vers keletkezési idejéről eltérő az irodalomtörténet véleménye. Korábban a Ferrarából vakációra hazatérő költő ben született versének tartották. Az újabb kutatások szerint a vers —59 telén íródott, amikor Janusnak a király utasítására Váradról Budára kellett utaznia.

fogyjon az út társak siessünk

Az ihlető élmény minden esetre hitelesíthető. A kompozíció és a téma alapján a verset az első magyarországi humanista remekműnek tartják. Leegyszerűsödött, könnyebbé, természetesebbé vált Janusstílusa az itáliai korszak verseihez képest.

fogyjon az út társak siessünk

Költői képeit nem terhelik a reneszánsz műveltség sziporkázó mitológiai utalásai. Janus költeménye szerkezetileg hét elkülöníthető egységből áll.

Melyek azok a nevezetességek, amelyektől a lírai én búcsúzik? Milyen sorrendben jelennek meg? Hogyan jelenik meg a múlt, a hagyományok tisztelete ebben a szerkezeti részben?

A szakaszokat refrén zárja le. Az eltérő fordítások kapcsán eltérő értelmezések születtek a refrén rendeltetéséről és jelentéséről.

 • Биология этого вида настолько специфична и загадочна, что я не удивлюсь, если этот процесс каким-то образом управляется малым куском сети.
 • Думала Николь.
 • Irodalom - 9. osztály | Sulinet Tudásbázis
 • Diéta vicces képek

A budai utazás újabb kihívás a költő számára, az előtte álló feladat lelkesíti, ugyanakkor az elhagyott táj, város értékei iránt érzett rokonszenv, a búcsúzás érzelmi töltése összegzésre serkent.

Múlt és jelen találkozási pontja ez az utazás.

Janus Pannonius volt az első név szerint ismert költőnk, és Petőfiig az egyetlen magyar költő, akit világirodalmi szintűnek ismer el Európa. Költészetét saját korának európai művészei is ismerték és elismerték, idehaza pedig korának egyetlen humanista költője volt.

Berczeli A. A statikus állóképek és a dinamikus refrén ellenpontozása teremti meg a személyes élmény érzelmi feszültségét. A vers szerkesztési elve az ellentétes építkezés.

A versszakok szimmetrikus egységét a búcsúzás egy-egy motívumhoz kötött eleme biztosítja.

A fény felé 1988 (film) [érdemes megnézni]

A reneszánsz-humanista eszmények értéksorrendje jól megfigyelhető Janus versében. A táj, a tárgyi és szellemi értékek felsorolása tematikus egységet alkot a műben.

fogyjon az út társak siessünk

Janus verse az első tájleíró költemény a magyar irodalomban. Az első strófa egyben az utazás indoklását is tartalmazza, ennek logikai következménye a refrén.

A befagyott folyón gyorsabban lehet haladni, mintha hajón kellene megtenni az utat. Az első három versszak tájrajza Várad környékét mutatja be.

fogyjon az út társak siessünk

A következő három szakaszt a búcsúzás fogja egységbe. A szembaj orvoslására szolgáló egészséges heti étrend tartalmú víz az egészség, a testi frissesség fontosságát hirdeti.

 • Még mély hó települ a téli földre, Erdőn, mely csak a zöld levélre büszke, Szürke súly a ködös fagy zúzmarája, S el kell hagyni a szép Körös vidékét És sietni Dunánk felé, urunkhoz.
 • На экране Франц вел по коридору рыдающую Кэти, потом экран погас.
 • Hendekaszillabus
 • Janus Pannonius: Búcsú Váradtól (elemzés) - cserkotrade.hu
 • Janus Pannonius: Búcsú Váradtól (elemzés) – Jegyzetek
 • 7 és 17 fogyókúrás italpor
 • Janus Pannonius: Búcsú Váradtól | Sutori

A humanista műveltség értékorientációját jelzi ez a szakasz. A múzsák szálláshelyéül szolgáló könyvtár a szellemi épség fogyjon az út társak siessünk bizonyítéka.

fogyjon az út társak siessünk

Ezt jelzik a mitológiai utalások is.